Zwroty (odstąpienie od umowy)

Klientowi przysługuje ustawowe prawo do zwrotu w ciągu 14 dni kalendarzowych. Sprzedawca gwarantuje pełny zwrot kosztów za wszystkie zwrócone produkty, pod warunkiem, że produkty te zostaną zwrócone w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone. Jeśli produkty uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, firma zwróci takie produkty Klientowi lub zaoferuje odpłatną usługę naprawy.

Sprzedawca dokona zwrotu kosztów, stosując tę samą metodę płatności, która została wykorzystana do dokonania płatności w najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania produktów. W niektórych przypadkach, np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub z innych powodów, proces zwrotu może potrwać dłużej. Jeśli firma nie może skorzystać z tej samej metody płatności do dokonania zwrotu, płatność zostanie dokonana inną metodą płatności.

Przed wysłaniem produktów do zwrotu Klient jest zobowiązany do zapakowania produktów, odpowiednio je zabezpieczając. Produkty należy przesłać na nasz adres za pośrednictwem usługi dostawy i w sposób określony w instrukcjach. Klient jest odpowiedzialny za produkty do momentu ich dostarczenia do Sprzedawcy.

W celu dokonania zwrotu produktów należy wypełnić formularz zwrotu. Przed wysłaniem telefonu do firmy należy upewnić się, że funkcja Znajdź mój iPhone (FMI) została wyłączona w telefonie. Jeśli funkcja FMI jest włączona w chwili odbioru przez firmę, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za dostawę lub koszty obsługi. Ponadto może dojść do opóźnienia w dokonaniu zwrotu ze względu na włączoną funkcję FMI.

Adres do odesłania zwrotu towaru

Mobilki GSM (Zwroty)
ul. Przemysłowa 4/474
30-701 Kraków

sklep@mobilki-gsm.pl