Warunki Gwarancji

Mobilki GSM Sp. z o.o. Sp. k. udziela 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie telefony. Wszelkie wykryte usterki objęte gwarancją zostaną usunięte przez firmę Mobilki Gsm Sp. z o.o. Sp. k. Warunki gwarancji odrębnie określają przypadki, które nie są objęte gwarancją.

Okres ważności gwarancji wynosi 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu. Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami gwarancji telefonu.

W ramach naszej gwarancji oferowane są następujące usługi:

 • Gwarantowana szybka naprawa. Po otrzymaniu telefonu rozpoczniemy proces naprawy w ciągu 48 godzin.
 • Urządzenie zastępcze. Jeśli nie będziemy w stanie przywrócić telefonu do jego poprzedniego stanu, wymienimy go na identyczny model w takim samym stanie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki spowodowane przez Klienta. Obejmuje to np. fizyczne uszkodzenie telefonu, korzystanie z telefonu niezgodnie z instrukcją obsługi lub inne zaniedbania.

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Normalne zużycie telefonu i baterii nie jest objęte gwarancją;
 • Rozbicie lub pęknięcie ekranu nie jest objęte gwarancją;
 • Usuwanie wirusów lub innego złośliwego oprogramowania z telefonu nie jest objęte gwarancją;
 • Uszkodzenie telefonu spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub niewłaściwym lub nietypowym użytkowaniem telefonu nie jest objęte gwarancją;
 • Fizyczne otwarcie telefonu spowoduje unieważnienie gwarancji;
 • Uszkodzenie telefonu podczas wysyłki z powodu niedbalstwa po stronie Klienta nie jest objęte gwarancją. Klient odpowiada za prawidłowe zapakowanie telefonu do wysyłki;
 • Gwarancja traci ważność, jeśli numer seryjny telefonu lub IMEI zostały usunięte lub są nieczytelne z innego powodu;
 • Inne pośrednie lub czysto finansowe szkody spowodowane uszkodzeniem telefonu, takie jak zniszczenie lub uszkodzenie plików danych, nie są objęte gwarancją;
 • Gwarancja traci ważność, jeśli szybka/przycisk home telefonu/aparat/inne funkcje są uszkodzone na przykład z powodu niewłaściwego lub nietypowego użytkowania, takiego jak upuszczenie telefonu lub uderzenie telefonem w przedmiot;
 • Gwarancja traci ważność, jeśli telefon zakupiony od Mobilki GSM Sp. z o.o. Sp. k. został naprawiony przez samego klienta lub osobę trzecie;
 • Gwarancja traci ważność, jeśli telefon jest wygięty, uszkodzony na skutek zalania wodą lub jeśli jakiekolwiek funkcje nie działają z powodu niewłaściwego użytkowania, takiego jak upuszczenie telefonu, zalanie, zabrudzenie lub uderzenie telefonem w przedmiot.
 • Naprawianie telefonu w innym serwisie niż wskazany przez sprzedawcę, powoduje utratę gwarancji.

Jeśli Klient otrzyma urządzenie zastępcze (jako wymienione), gwarancja dalej zachowuje ważność od pierwotnej daty zakupu.

Adres do odesłania towaru na reklamację

Mobilki GSM (Gwarancje)
ul. Przemysłowa 4/474
30-701 Kraków 
sklep@mobilki-gsm.pl