Reklamacje

Należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wykryciu usterek w produktach, które istniały w momencie otrzymania produktów i nie zostały spowodowane niewłaściwym postępowaniem z produktami. Powiadomienia należy dokonać poprzez wiadomość e-mail, opisując na czym polega wada, kiedy został zakupiony telefon, oraz podając numer zamówienia. Po powiadomieniu nas i otrzymaniu instrukcji postępowania wadliwy produkt należy przesłać na nasz adres, korzystając z usługi dostawy, oraz w sposób określony w instrukcjach w rozsądnym terminie.

W przypadku otrzymania produktu niezgodnego ze specyfikacją, należy poinformować nas o tym w ciągu trzech (3) dni od otrzymania produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych usterek produktów i proces ten może potrwać ok. 3–5 dni roboczych, zanim nastąpi ewentualny zwrot.

Czas rozpatrzenie reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach, wymagających specjalistycznej diagnozy usterki, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni kalendarzowych.

Reklamacji może podlegać towar, jak również proces składania zamówienia oraz płatności czy świadczenia usług. 

Adres do odesłania towaru na reklamację

Mobilki GSM (Reklamacje)
ul. Przemysłowa 4/474
30-701 Kraków 
sklep@mobilki-gsm.pl